Att odla sina egna groddar är enkelt och kostar nästan inget när man väl satt upp sin lilla odling.

Det finns specialgjorda odlingskärl som kostar några hundralappar. De underlättar ofta odlingen och om man tänker odla groddar regelbundet är det en väl värd investering. 

De specialgjorda kärlen har ofta olika odlignsnivåer och då kan man med fördel starta odlingarna i de olika nivåerna med ett par till tre dagars mellanrum. Då har man alltid färska groddar tillhands

Alfa-alfagroddar
4-5 dagar från frö till färdig grodd. 

Alfa-alfa