Det finns stora fördelar med att inför en ny vecka planera vad man ska äta och sedan vid ett tillfälle inhandla alla de råvaror man behöver.

Man sparar mycket tid på att inte behöva besöka affären vid mer än ett tillfälle per vecka.
Man sparar pengar genom minskade transporter.
Man sparar även pengar genom minskat antal spontanköp.